WOW Promos

WOW Promos

18 Piezas (Promo 1)

8 avocado cheese (envuelto en palta), 8 hosomaki ebi, 2 niguiri sake

$5,868

8 avocado cheese (envuelto en palta), 8 hosomaki ebi, 2 niguiri sake

32 Piezas (Promo 2)

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 sake cheese (envuelto salmón), 8 california ebi (envuelto sésamo), 8 surimi maki.

$9,917

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 sake cheese (envuelto salmón), 8 california ebi (envuelto sésamo), 8 surimi maki.

32 Piezas (Promo 6)

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 tori tempura, 8 ebi maki, 4 gyosas, 4 gunkan mixtos

$10,405

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 tori tempura, 8 ebi maki, 4 gyosas, 4 gunkan mixtos

36 Piezas (promo 8)

8 ebi cheese (envuelto en palta), 8 ebi hot caramel, 8 sake cheese almond, 8 tori maki, 4 Gyosas a elección

$13,215

8 ebi cheese (envuelto en palta), 8 ebi hot caramel, 8 sake cheese almond, 8 tori maki, 4 Gyosas a elección

48 Piezas (promo 7)

10 futomaki wow! Tempura, 8 enjoy tori (envuelto en palta), 8 ebi roll (envuelto en salmón), 8 california sake (ciboulette), 8 surimi maki, 6 gyosas

$15,281

10 futomaki wow! Tempura, 8 enjoy tori (envuelto en palta), 8 ebi roll (envuelto en salmón), 8 california sake (ciboulette), 8 surimi maki, 6 gyosas

57 Piezas (promo 3)

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 sake cheese (envuelto en salmón), 8 california ebi (envuelto en sésamo), 8 sake maki, 8 surimi maki, 9 gunkan

$17,521

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 sake cheese (envuelto en salmón), 8 california ebi (envuelto en sésamo), 8 sake maki, 8 surimi maki, 9 gunkan

82 Piezas (promo 5)

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 sake cheese (envuelto salmón), 8 maki roll (envuelto en palta), 8 california tori (envuelto en ciboulette), 8 c

$27,512

8 avocado roll (envuelto en palta), 8 sake cheese (envuelto salmón), 8 maki roll (envuelto en palta), 8 california tori (envuelto en ciboulette), 8 c

VEGGIE

8 envuelto en palta: palta, palmito, cebollín; 8 envuelto en sésamo: champiñón salteado, cebollín, queso crema; 8 envuelto en ciboulette: palta,

$12,388

8 envuelto en palta: palta, palmito, cebollín; 8 envuelto en sésamo: champiñón salteado, cebollín, queso crema; 8 envuelto en ciboulette: palta,