Sashimis
44 Sake (Salmón)
$3,926
Cortes: 
45 Tako (Pulpo)
$4,628
Cortes: 
46 Mixto
$4,421
Cortes: